Startpagina   Help Inloggen Registreren  
ga naar Realitynet.org  
Info Center
Niet ingelogd
Naam:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd: 
Registreren

Wachtwoord vergeten?

Waarom registreren?
Realitynet.nl
Ga naar

Ga naar ExpeditieRobinson.Net

Ga naar WieIsDeMol.Com

Ga naar PekingExpress.org

Ga naar RealityWorld.org

Ga naar RealityNet.org 's toto

Nu op de chat
LaurensAanWAZIG, Realitynet
Nu online
407 gasten en 13 vaste bezoekers (FrankLapidus, Arco Mol Fan, molbel2, xanneweetwel, Molino, Luc, Gupp, foxhunter, Lucy, D*N, Meezter, Mollenmania, wouterv)
Activiteitenagenda
Doe nu mee!
De Mol VIER Pool 2018
Doe nu mee!
De Mol VIER Onderschriftenspel
Nu bezig
RN Songfestival
Nu bezig
Wie is de Mol Online 2018
Binnenkort
Nieuwe RN GameNight
Pagina's: 1 2 3 [4]
  Print  
Auteur Topic: Bizarre emails  (gelezen 8477 keer)
Niuno
Offline Offline

Geslacht: Man

Sla is zeg maar echt mijn ding

« Antwoord #60 Gepost op: 21.10.2017, 12:52:07 »

Ja hoor, ik heb er weer één:

Citaat
Geachte bestuurder,
 
 
U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
 
 

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.
Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
 
U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft ontvangen.
Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf dinsdag 24-10-2017 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw rekening en geld.
 
 
 
Omschrijving: Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelweg met 12 km/h

Feitcode: V101C
Datum: 11-04-2017
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 116 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Opgelegde sanctie:  € 34,00
Administratiekosten:  € 2,25
 
 
 
Te betalen:  € 36,25
 
-  Klik hiеr op: onlinе bеtalеn om dе factuur tе voldoеn, lеt op dat u dе juistе bеdrag:  € 36,25 invult.
-  Klik vеrvolgеns op kopеn.
-  Bij uw bitcоinsаdrеs vult u: 1Cdn7w2abu7xvHrGzAQHu6faKhphAWPngB
-  U kunt nu dir?ct uw b?taling doеn via iDEAL. Kiеs hiеrtoе uw еig?n bank.
-  Zodra u hеt opеnstaandе bеdrag hееft bеtaald, ontvangt u ееn bеvеstiging еmail.
 
Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt beslag te leggen op uw rekening.
Bent u het niet eens met de beschikking ? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend
 
Centraal Justitieel Incassobureau

Leuk hé, betalen via bitcoins of ideal.... En dat terwijl ik geeneens een rijbewijs heb, laat staan een auto.

Een tijdje geleden kreeg ik ook al zo ééntje namens een telefoonmaatschappij die niet eens de mijne was. Die kwam de avond voor de vervaldatum. Ook te betalen via bitcoins of ideal.

Als je ook ooit zo'n soort mail krijg, niet op reageren. Geen enkel bonafide bedrijf zal je aanmanen middels bitcoins te betalen.

Gelogd

Neen, ik zit niet in een tunnel. Het is gewoon mr. X!
Lukie4
Global Moderator
*****
winnaar WIDM-pool 2018
Offline Offline

Geslacht: Man

Als je alles geeft, verlies je niets

« Antwoord #61 Gepost op: 21.10.2017, 12:58:16 »

jij kan snel fietsen dan Hilarisch  Wink
Gelogd

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
Loezel
Offline Offline

Geslacht: Vrouw

« Antwoord #62 Gepost op: 21.10.2017, 19:23:44 »

Een verkeersboete betalen met bitcoins  Hilarisch
Gelogd
Bodejos
Offline Offline

Geslacht: Man

De quote van het jaar

« Antwoord #63 Gepost op: 21.10.2017, 22:05:33 »

En dan te bedenken dat iemand kortgeleden zijn huis ter waarde van 200.000 euro voor 85 bitcoins heeft verkocht.


Even omrekenen:  36,25 euro boete, de koers is dan 2353 euro per bitcoin. Dan moet Niuno dus 0,015 bitcoin overmaken.....
Gelogd

Wij zijn niet in Kiev, vriend!
Loezel
Offline Offline

Geslacht: Vrouw

« Antwoord #64 Gepost op: 2.12.2017, 08:10:46 »

Citaat
Vorige week heeft je vriend €23.452,18 gewonnen bij het spelen van verschillende spellen in het online casino van Amsterdam. Als gevolg daarvan werd hij onze topspeler. Hij kreeg toestemming om drie vrienden uit te nodigen om zich aan te melden en een speciaal welkomstgeschenk te ontvangen. Jij bent een van de vrienden die hij heeft besloten uit te nodigen.
Uw persoonlijke code is: XY400zpL2R
Met deze code krijgt u een budget van €400. Het kan op elk van onze spellen en op elk moment worden gebruikt.
Activeer je code door hier te gaan - 
We wensen je veel succes en een geweldig weekend.

Welke vriend van mij heeft zover geld gewonnen en laat dat niet even weten?   Hilarisch
Gelogd
Bodejos
Offline Offline

Geslacht: Man

De quote van het jaar

« Antwoord #65 Gepost op: 3.12.2017, 07:39:23 »

Tsssss, dat ie jou dan op zijn minst die 18 cent gunt.....
Gelogd

Wij zijn niet in Kiev, vriend!
trialk
Offline Offline

Geslacht: Man

Do' n t destroy the object of your love trialkç 58

« Antwoord #66 Gepost op: 5.02.2018, 03:10:14 »

bizar dat dit topic in het verleden hangt Smiley Tongue
Gelogd

Je vindt er maar wat van.. en draait de wind morgen ?
Gupp
Online Online

Geslacht: Man

Als je links kijkt, zie je rechts niks!

« Antwoord #67 Gepost op: 11.02.2018, 16:15:02 »

Eeuh, oké. Hilarisch

Citaat
Alwaleed Philanthropies Global
Motto: bruggen bouwen. Voor een betere wereld.


Namens ZKH Prins Al-Waleed bin Talal, U bent geselecteerd door
Alwaleed Philanthropies voor een Grant Donation van US $ 2.000.000

Stuur ons een e-mail voor uw claimverwerking met uw

Naam:
Leeftijd:
Tel:

Beantwoord via e-mail: xxx {ga natuurlijk geen echte email-adressen hierin gooien}


Met vriendelijke groet
Projectcoördinator - Alwaleed Philanthropies Global
Gelogd

Finalist The Amazing Race 2017 // WIDM Pool - 2015 #229 - 2016 #9 - 2018 #16
Niuno
Offline Offline

Geslacht: Man

Sla is zeg maar echt mijn ding

« Antwoord #68 Gepost op: 22.03.2018, 21:03:11 »

Citaat
Gоеdеmiddag,


Ik wil niеmand vеrооrdеlеn еn ik dеnk niеt dat hеt vеrkееrd is оm jеzеlf van tijd tоt tijd tе bеvrеdigеn maar als jе naastеn hiеr gеtuigе van zijn is dit natuurlijk ееn grоtе sсhandе.


Ik hоu jе al ееn tijdjе in dе gatеn оmdat ik jе gеhaсkt hеb dооr middеl van ееn trоjan virus in ееn advеrtеntiе ор ееn роrnо wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt bеkеnd mее bеnt zal ik dit еvеn tоеliсhtеn. Eеn trоjan virus gееft jе dе vоllеdigе tоеgang еn соntrоlе оvеr ееn соmрutеr, оf еlk andеr aррaraat. Dit hоud in dat ik allеs ор jе sсhеrm kan ziеn еn jе сamеra еn miсrоfооn kan insсhakеlеn zоndеr dat jij hiеrvan ор dе hооgtе bеnt. Zо hеb ik ооk tоеgang gеkrеgеn tоt al jе соntaсtреrsоnеn.

Ik hеb ееn vidео gеmaakt waarор tе ziеn is hое jij jеzеlf bеvrеdigt ор dе linkеr hеlft van hеt sсhеrm еn ор dе rесhtеr hеlft ziе jе dе vidео waar jij naar kееk. Mеt ееn druk ор dе knор kan ik dеzе vidео dооrsturеn naar allе соntaсtреrsоnеn van jе еmail еn sосial mеdia.

 
Als jе dit wil vооrkоmеn maak jе ееn bеdrag van 500 еurо оvеr naar mijn bitсоin adrеs.

Zоdra dе bеtaling binnеn is wis ik dе vidео еn hооr jе nооit mееr van mij. Ik gееf jе 3 dagеn dе tijd оm dе bеtaling оvеr tе makеn. Daarna wееt jе wat еr gеbеurt. Ik kan hеt ziеn als jе dе еmail hеbt gеlеzеn.

Aangiftе dоеn hееft gееn zin, dеzе еmail is namеlijk ор gееn еnkеlе maniеr tе traсеrеn еn mijn bitсоin adrеs ооk niеt. Ik maak gееn fоutеn. Als ik еraсhtеr kоm dat jе tосh aangiftе hеbt gеdaan оf dit bеriсht mеt iеmand andеrs hеbt gеdееld zal dе vidео dirесt vеrsрrеid wоrdеn.


Hеt dеlеn van dit bеriсht zal еr natuurlijk ооk vооr zоrgеn dat andеrеn dit gaan kорiеrеn еn dan kоm jе vanzеlf wееr aan dе bеurt.


Dе grоеtеn!

Wel knap van hem. Ik heb geeneens een camera of een microfoon...

 Hilarisch  Hilarisch Hilarisch
Gelogd

Neen, ik zit niet in een tunnel. Het is gewoon mr. X!
D*N
Actief Lid
*****
Aanspreekpunt spellenforum, Winnaar Expeditie Robinson pool 2014
Online Online

Geslacht: Man

Get Free

« Antwoord #69 Gepost op: 22.03.2018, 21:08:42 »

 Hilarisch Hilarisch Tis wel een vrolijke bedreiger met z'n "De groeten!"
Gelogd

Sometimes it feels like I've got a war in my mind. I want to get off, but I keep riding the ride
de_witte
Offline Offline

Geslacht: Man

« Antwoord #70 Gepost op: 22.03.2018, 21:16:32 »

wel een stuk origineler dan al die rijkelui uit Nigeria enzo....
Gelogd

Wit is ook een kleur!
Hadewychisdemol
Offline Offline

Geslacht: Man

Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015

« Antwoord #71 Gepost op: 22.03.2018, 21:16:56 »

Werd door de Politie Wijchen al voor gewaarschuwd Volmondig Ja
Gelogd
Bodejos
Offline Offline

Geslacht: Man

De quote van het jaar

« Antwoord #72 Gepost op: 22.03.2018, 23:09:04 »

Niuno toch......Smiley
Gelogd

Wij zijn niet in Kiev, vriend!
Pagina's: 1 2 3 [4]
  Print  
 
Ga naar:  

ISIS-CMS Content Management System by Compuart © 2003-2005
Powered by SMF 1.1 RC3 - CVS 20060827 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
Pagina opgebouwd in 0.26 seconden met 20 queries.