Startpagina   Help Inloggen Registreren  
ga naar Realitynet.org  
Info Center
Niet ingelogd
Naam:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd: 
Registreren

Wachtwoord vergeten?

Waarom registreren?
Realitynet.nl
Ga naar

Ga naar ExpeditieRobinson.Net

Ga naar WieIsDeMol.Com

Ga naar PekingExpress.org

Ga naar RealityWorld.org

Ga naar RealityNet.org 's toto

Nu op de chat
LaurensAanWAZIG, Realitynet
Nu online
301 gasten en 7 vaste bezoekers (Lukie4, Test, Mollenmania, xanneweetwel, Miek1999, FrankLapidus, Silvermaiden)
Activiteitenagenda
Nu bezig
De Mol VIER Onderschriftenspel
Nu bezig
Wie is de Mol Online 2018
Binnenkort
Nieuwe RN GameNight
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 ... 15
  Print  
Auteur Topic: [MO18] Afl. 6 opdrach 6.3 [Gran Casino, Medellin] 'Chaotische terugblik Bingo'  (gelezen 5366 keer)
Nvy
Offline Offline


« Antwoord #20 Gepost op: 14.05.2018, 11:17:22 »

MAAR DAT MAAKT HET OOK WEL MINDER LEUK Wink

wIldE jE dAn nAAr dE sIgArEnhAndEl? dIE zIJn Er vAst hIEr.

hEt vOOrdEEl vAn bOtEn En vlIEgtUIgEn Is dAt zE nIEt snEl gEjAt wOrdEn. hOE nOEm jE IEmAnd dIE EEn In NEdErlAnd vEEl vOOrkOmEnd vErvOErsmIddEl stEElt?
Gelogd
Hadewychisdemol
Offline Offline

Geslacht: Man

Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015

« Antwoord #21 Gepost op: 14.05.2018, 11:22:31 »

EEn fIEtsEndIEf Volmondig Ja

Ik wIl OOk nIEt nAAr EEn hAndEl, mAAr nAAr IEts dAt jE OOk tEgEn IEmAnd kUnt AAnspAnnEn (rEchts...).
Gelogd
Kaaasje
Offline Offline

Geslacht: Vrouw

« Antwoord #22 Gepost op: 14.05.2018, 11:27:31 »

JA klOpt mAAr Op tElEfOOn Is dIt Echt IrrItANt

MIJn fIEts Is lAATst nOg gEjAt dOOr EEn fIEtsEnDIEf. NIEt lEUk!!

BIj dE mUzIEkOpdrAcht hOOrde wE D*N zIngEn.  BEtEr dAt Ik dAt nIEt dOE.  Al brEngt DAt wEl hErInnErIngEn bOvEn.  ZOALS  TOEN Ik "Is Er lEvEn Op PlUtO, kUn jE DAnsEn Op dE mAAn" gIng zIngEn. mEnsEn krIjgEn nOg nAchtmErrIEs vAn mIjn InzEt vAn dAt lAnd dAt UItEIndElIjk vOlgt. KEnnEn jUllIE dAt lIEd?
Gelogd
Hadewychisdemol
Offline Offline

Geslacht: Man

Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015

« Antwoord #23 Gepost op: 14.05.2018, 11:31:47 »

HEt gOEdE dOEl - BElgIË Volmondig Ja

En dAt lIEdjE wAArvAn dE IntrO bIJ tEAm mUzIEkkEnnIs zAt? DIE EnE OvEr gEbOrEn zIJn In hEt lAnd wAAr wE tOEn wArEn.
Gelogd
Nvy
Offline Offline


« Antwoord #24 Gepost op: 14.05.2018, 11:34:38 »

Oh, dAn gAAn wE tOch bIJ dE sIgArEnzAAk lAngs?

bEdOEl jE bOrn In thE USA vAn brUcE sprIngstEEn? HIEr zO vEr vAn hUIs tE zIJn dEEd mIJ AAn EEn AndEr lIEd dEnkEn "Ik lOOp hIEr AllEEn In EEn wIldvrEEmdE stAd. Ik hEb EIgEnlIJk nOOit lAst vAn hEImwEE gEhAd." WElkE Is dAt OOk AlwEEr?
Gelogd
Hadewychisdemol
Offline Offline

Geslacht: Man

Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015

« Antwoord #25 Gepost op: 14.05.2018, 11:38:01 »

GUUs MEEUwIs - BrAbAnt Volmondig Ja

HOE hEEt dIE stAd wAAr zE In dE fInAlE vAn WIDM 2012 hEEn gIngEn OOk wEEr? MEt dIE brUg wAArIn LIEsbEth zAt. LIJkt mE lEUk Om EEn kEEr hEEn tE gAAn Volmondig Ja
Gelogd
Lan
Offline Offline


« Antwoord #26 Gepost op: 14.05.2018, 11:56:40 »

HOE nOEm jE IEmAnd dIE dIngEn jAt, mAAr spEcIfIEk UIt bIjvOOrbEEld dE HEmA Of EEn AndErE plEk wAAr zE dIngEn vErkOpEn?
Gelogd
Lan
Offline Offline


« Antwoord #27 Gepost op: 14.05.2018, 11:57:52 »

MAg jE vOOr dEzE OpdrAcht OpzOEkEn?  Hilarisch
Gelogd
Hadewychisdemol
Offline Offline

Geslacht: Man

Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015

« Antwoord #28 Gepost op: 14.05.2018, 11:58:34 »

EEn wInkEldIEf?
Gelogd
MollenvangR-Art
Winnaar ER-pool 2012
Offline Offline

Geslacht: Man

Brocco brocco li

« Antwoord #29 Gepost op: 14.05.2018, 12:10:25 »

De bingomolen heeft voor de tweede keer gedraaid en er komt een nieuwe regel bovenop. Nummerrrrrr 17!Dit is nummer 17, zorg ervoor dat je alleen berichten plaatst als er een 1 of een 7 in de klok zit. (in de minuten, uren of secondes, als er maar een 1 of een 7 in zit).

De alleen hoofdletterregel voor klinkers blijft ook nog steeds gelden  Zwaai
« Laatste verandering: 14.05.2018, 12:12:02 door MollenvangR-Art » Gelogd

R is een mol... Volg Widm online 2018 vanaf april op Realitynet!
Nvy
Offline Offline


« Antwoord #30 Gepost op: 14.05.2018, 12:12:34 »

dE stAd mEt brUg wEEt Ik zO nIEt.

bIJ OpdrAchtEn Als hEt dUIkEn dEnk Ik dAt hEt EEn vOOrdEEl Is Als jE gOEd bEnt In gYm. Ik bEn hEEl slEcht In gYm, mAAr wEEt EEn vAn jUllIE nOg wEl hOE hEt schOOlvAk OOk wEl wOrdt gEnOEmd? hEt Is EEn lAngErE nAAm dIE UIt twEE wOOrdEn bEstAAt En tOt twEE lEttErs kAn wOrdEn AfgEkOrt.

@nIEUwE rEgEl: Ik gA ErvAn UIt dAt wE dE 24-UUrs klOk gEbrUIkEn?
Gelogd
MollenvangR-Art
Winnaar ER-pool 2012
Offline Offline

Geslacht: Man

Brocco brocco li

« Antwoord #31 Gepost op: 14.05.2018, 12:26:21 »

@nIEUwE rEgEl: Ik gA ErvAn UIt dAt wE dE 24-UUrs klOk gEbrUIkEn?
Volmondig Ja
Gelogd

R is een mol... Volg Widm online 2018 vanaf april op Realitynet!
Lan
Offline Offline


« Antwoord #32 Gepost op: 14.05.2018, 12:31:33 »

EEn wInkEldIEf?

 Volmondig Ja
Gelogd
Kaaasje
Offline Offline

Geslacht: Vrouw

« Antwoord #33 Gepost op: 14.05.2018, 12:59:10 »

LIchAmElIJke OpvOEdIng wAs nIEt zO mIjn dIng. dOE mIj mAAr prOEfjEs.  WElk vAk hOOrt dAArbIj?
Gelogd
Lan
Offline Offline


« Antwoord #34 Gepost op: 14.05.2018, 13:03:13 »

SchEIkUndE? Als wE hEt tOch hEbbEn OvEr schOOlvAkkEn, hOE hEEt dat vAk UIt dE bOvEnbOUw wAArbIj jE nAAr thEAtErs En mUsEA gAAt? HEt Is EEn AfkOrtIng.
Gelogd
Nvy
Offline Offline


« Antwoord #35 Gepost op: 14.05.2018, 13:08:27 »

CKV? dAAr lEErdEn wE OvEr klEUrEn, bIJvOOrbEEld dE brUIn-grIJzE klEUr wAArvAn dE nAAm hEtzElfdE Is Als hEt wOOrd vOOr dEgEnE dIE wIJ zOEkEn In EEn AndErE tAAl. kEnt IEmAnd dE klEUr nOg?
Gelogd
Lan
Offline Offline


« Antwoord #36 Gepost op: 14.05.2018, 13:37:32 »

Is dAt TAUpE? Ik zOEK zElf OOk EEn klEUr. HEt zIt tUssEn blAUw En pAArs In En het wOOrd bEgInt mEt dEzElfdE lEttErs Als hEt lAnd wAArvAn dE hOOfdstAd NEw DElhI Is.
Gelogd
Convans
Offline Offline


« Antwoord #37 Gepost op: 14.05.2018, 14:11:00 »

Is dAt IndIgO?

Ik lUIstErdE dAArnEt nAAr dE rAdIO En hOOrdE dAt lIEdjE vAn dIE COlOmbIAAnsE zAngErEs, dIE hIdm nOg vErmEld hAd, hEt wAs dAt lIEdjE dIE zE zOng Op dE OpEnIngscErEmOnIE vAn hEt WK vOEtbAl In ZUId-AfrIkA. dAt lIEdjE mEt twEE dEzElfdE wOOrdEn nA ElkAAr, hOE hEEt dE zAngErEs En hEt lIEdjE wEEr?

Gelogd
Kaaasje
Offline Offline

Geslacht: Vrouw

« Antwoord #38 Gepost op: 14.05.2018, 14:16:47 »

StOMmE AUtOcOrrEct mAAkt mIjn hOOfdLEttErs wEEr klEIn.

ShAkIrA's lIEdjE bEn Ik vErgEtEn

Ik zOEk EEn ROOdAchtIgE klEUr dAt OOk EEn stAd In FrAnkrIjk Is.
Gelogd
Convans
Offline Offline


« Antwoord #39 Gepost op: 14.05.2018, 14:20:42 »

hmmm, Ik wEEt hEt nIEt zO dIrEct, mIsschIEn wEET jIj wEl dE klEUr dIE EEn mEIsjEsnAAm Is En tEvENs OOk EEn bIErklEUr nAAst blOnd, brUIn.
Gelogd
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 ... 15
  Print  
 
Ga naar:  

ISIS-CMS Content Management System by Compuart © 2003-2005
Powered by SMF 1.1 RC3 - CVS 20060827 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
Pagina opgebouwd in 0.275 seconden met 20 queries.