Auteur Topic: [MO18] Afl. 6 opdrach 6.3 [Gran Casino, Medellin] 'Chaotische terugblik Bingo'  (gelezen 6805 keer)

Offline Nvy

 • Forumlid
MAAR DAT MAAKT HET OOK WEL MINDER LEUK ;)

wIldE jE dAn nAAr dE sIgArEnhAndEl? dIE zIJn Er vAst hIEr.

hEt vOOrdEEl vAn bOtEn En vlIEgtUIgEn Is dAt zE nIEt snEl gEjAt wOrdEn. hOE nOEm jE IEmAnd dIE EEn In NEdErlAnd vEEl vOOrkOmEnd vErvOErsmIddEl stEElt?

Offline Hadewychisdemol

 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015
EEn fIEtsEndIEf ::jaja::

Ik wIl OOk nIEt nAAr EEn hAndEl, mAAr nAAr IEts dAt jE OOk tEgEn IEmAnd kUnt AAnspAnnEn (rEchts...).

Offline Kaaasje

 • Forumlid
 • Geslacht: Vrouw
 • Beste van de Losers bij Mol Online 2018
JA klOpt mAAr Op tElEfOOn Is dIt Echt IrrItANt

MIJn fIEts Is lAATst nOg gEjAt dOOr EEn fIEtsEnDIEf. NIEt lEUk!!

BIj dE mUzIEkOpdrAcht hOOrde wE D*N zIngEn.  BEtEr dAt Ik dAt nIEt dOE.  Al brEngt DAt wEl hErInnErIngEn bOvEn.  ZOALS  TOEN Ik "Is Er lEvEn Op PlUtO, kUn jE DAnsEn Op dE mAAn" gIng zIngEn. mEnsEn krIjgEn nOg nAchtmErrIEs vAn mIjn InzEt vAn dAt lAnd dAt UItEIndElIjk vOlgt. KEnnEn jUllIE dAt lIEd?

Offline Hadewychisdemol

 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015
HEt gOEdE dOEl - BElgI╦ ::jaja::

En dAt lIEdjE wAArvAn dE IntrO bIJ tEAm mUzIEkkEnnIs zAt? DIE EnE OvEr gEbOrEn zIJn In hEt lAnd wAAr wE tOEn wArEn.

Offline Nvy

 • Forumlid
Oh, dAn gAAn wE tOch bIJ dE sIgArEnzAAk lAngs?

bEdOEl jE bOrn In thE USA vAn brUcE sprIngstEEn? HIEr zO vEr vAn hUIs tE zIJn dEEd mIJ AAn EEn AndEr lIEd dEnkEn "Ik lOOp hIEr AllEEn In EEn wIldvrEEmdE stAd. Ik hEb EIgEnlIJk nOOit lAst vAn hEImwEE gEhAd." WElkE Is dAt OOk AlwEEr?

Offline Hadewychisdemol

 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015
GUUs MEEUwIs - BrAbAnt ::jaja::

HOE hEEt dIE stAd wAAr zE In dE fInAlE vAn WIDM 2012 hEEn gIngEn OOk wEEr? MEt dIE brUg wAArIn LIEsbEth zAt. LIJkt mE lEUk Om EEn kEEr hEEn tE gAAn ::jaja::

Offline Lan

 • Winnaar WIDM online 2018
 • Forumlid
HOE nOEm jE IEmAnd dIE dIngEn jAt, mAAr spEcIfIEk UIt bIjvOOrbEEld dE HEmA Of EEn AndErE plEk wAAr zE dIngEn vErkOpEn?

Offline Lan

 • Winnaar WIDM online 2018
 • Forumlid
MAg jE vOOr dEzE OpdrAcht OpzOEkEn?  ::rofl::

Offline Hadewychisdemol

 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Winnaar Het geheim van Gizeh 2013 & TAR 2015
EEn wInkEldIEf?

Offline MollenvangR-Art

 • Winnaar ER-pool 2012
 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Brocco brocco li
De bingomolen heeft voor de tweede keer gedraaid en er komt een nieuwe regel bovenop. Nummerrrrrr 17!Dit is nummer 17, zorg ervoor dat je alleen berichten plaatst als er een 1 of een 7 in de klok zit. (in de minuten, uren of secondes, als er maar een 1 of een 7 in zit).

De alleen hoofdletterregel voor klinkers blijft ook nog steeds gelden  ::zwaai::
« Laatst bewerkt op: 14.05.2018, 12:12:02 door MollenvangR-Art »
Widm online 2019...? Niet is wat het lijkt...

Offline Nvy

 • Forumlid
dE stAd mEt brUg wEEt Ik zO nIEt.

bIJ OpdrAchtEn Als hEt dUIkEn dEnk Ik dAt hEt EEn vOOrdEEl Is Als jE gOEd bEnt In gYm. Ik bEn hEEl slEcht In gYm, mAAr wEEt EEn vAn jUllIE nOg wEl hOE hEt schOOlvAk OOk wEl wOrdt gEnOEmd? hEt Is EEn lAngErE nAAm dIE UIt twEE wOOrdEn bEstAAt En tOt twEE lEttErs kAn wOrdEn AfgEkOrt.

@nIEUwE rEgEl: Ik gA ErvAn UIt dAt wE dE 24-UUrs klOk gEbrUIkEn?

Offline MollenvangR-Art

 • Winnaar ER-pool 2012
 • Forumlid
 • Geslacht: Man
 • Brocco brocco li
@nIEUwE rEgEl: Ik gA ErvAn UIt dAt wE dE 24-UUrs klOk gEbrUIkEn?
::jaja::
Widm online 2019...? Niet is wat het lijkt...

Offline Lan

 • Winnaar WIDM online 2018
 • Forumlid

Offline Kaaasje

 • Forumlid
 • Geslacht: Vrouw
 • Beste van de Losers bij Mol Online 2018
LIchAmElIJke OpvOEdIng wAs nIEt zO mIjn dIng. dOE mIj mAAr prOEfjEs.  WElk vAk hOOrt dAArbIj?

Offline Lan

 • Winnaar WIDM online 2018
 • Forumlid
SchEIkUndE? Als wE hEt tOch hEbbEn OvEr schOOlvAkkEn, hOE hEEt dat vAk UIt dE bOvEnbOUw wAArbIj jE nAAr thEAtErs En mUsEA gAAt? HEt Is EEn AfkOrtIng.

Offline Nvy

 • Forumlid
CKV? dAAr lEErdEn wE OvEr klEUrEn, bIJvOOrbEEld dE brUIn-grIJzE klEUr wAArvAn dE nAAm hEtzElfdE Is Als hEt wOOrd vOOr dEgEnE dIE wIJ zOEkEn In EEn AndErE tAAl. kEnt IEmAnd dE klEUr nOg?

Offline Lan

 • Winnaar WIDM online 2018
 • Forumlid
Is dAt TAUpE? Ik zOEK zElf OOk EEn klEUr. HEt zIt tUssEn blAUw En pAArs In En het wOOrd bEgInt mEt dEzElfdE lEttErs Als hEt lAnd wAArvAn dE hOOfdstAd NEw DElhI Is.

Offline Convans

 • Forumlid
Is dAt IndIgO?

Ik lUIstErdE dAArnEt nAAr dE rAdIO En hOOrdE dAt lIEdjE vAn dIE COlOmbIAAnsE zAngErEs, dIE hIdm nOg vErmEld hAd, hEt wAs dAt lIEdjE dIE zE zOng Op dE OpEnIngscErEmOnIE vAn hEt WK vOEtbAl In ZUId-AfrIkA. dAt lIEdjE mEt twEE dEzElfdE wOOrdEn nA ElkAAr, hOE hEEt dE zAngErEs En hEt lIEdjE wEEr?


Offline Kaaasje

 • Forumlid
 • Geslacht: Vrouw
 • Beste van de Losers bij Mol Online 2018
StOMmE AUtOcOrrEct mAAkt mIjn hOOfdLEttErs wEEr klEIn.

ShAkIrA's lIEdjE bEn Ik vErgEtEn

Ik zOEk EEn ROOdAchtIgE klEUr dAt OOk EEn stAd In FrAnkrIjk Is.

Offline Convans

 • Forumlid
hmmm, Ik wEEt hEt nIEt zO dIrEct, mIsschIEn wEET jIj wEl dE klEUr dIE EEn mEIsjEsnAAm Is En tEvENs OOk EEn bIErklEUr nAAst blOnd, brUIn.