Polen

De Poolse taal, van alles wat....

Het Pools behoort tot de familie van Baltoslavische talen en daardoor tot de Indogermaanse talen. Tot deze familie behoort ook het Tsjechisch, Russisch en Bulgaars. Oorspronkelijk heeft de taal zich tussen de 6e en 9e eeuw ontwikkelt uit het dialect van de stammen die woonden tussen de Odra, de Wisla en de Warta. Maar in de loop der tijd is door heel wat vreemde invloeden de taal geworden tot wat hij nu is. Tot de kerstening van de Polen in 966 bestond er alleen maar gesproken taal. Sinds de middeleeuwen zijn er door de grote aantallen Duitstaligen in de steden, veel Duitse woorden in de taal opgenomen. De officiŽle geschreven taal was tot de zestiende eeuw het Latijn en daardoor kwamen er veel Latijnse woorden in de gesproken Poolse taal terecht. In de 16e eeuw kwamen daar nog Tsjechische en sinds de 18e eeuw woorden uit de Franse taal bij. Zodoende is het Pools een eenheidstaal geworden die vrijwel alle dialecten heeft verdrongen.


Het alfabet bestaat uit 32 letters in Latijns schrift met een aantal diacritische tekens. In tegenstelling tot het Nederlands wordt het Pools sterk verbogen en bestaan er maar liefst zeven naamvallen. Verder kent het Pools een aantal moeilijke vervoegingen waardoor de grammatica sterk op het Latijns lijkt.
Lidwoorden kent de Poolse taal niet en valt de klemtoon in een woord bijna altijd op de voorlaatste lettergreep. Tot de weergave van typische Poolse klanken behoren ook de opeenhopingen van sommige medeklinkers zoals in de naam van de stad Szczecin.

Alleen in de Karpaten en in het merengebied ten zuidwesten van Gdansk, worden nog dialecten gesproken die dermate van het Pools afwijken dat ze zelfs voor de Polen moeilijk te verstaan zijn. In SileziŽ ( Oberongebied) spreekt men een Pools dat sterk lijkt beÔnvloed door het Duits.
Ca. 100 km ten zuidwesten van Gdansk leven ongeveer 200.000 Kasjoeben. Hun dialect, het Kasjoebisch, is het enig overgeblevene van het Pommers, een West-Slavische taal, net als het Pools en het Tsjechisch.

Om een beetje inzicht in de taal te krijgen kun je hieronder klikken op de linkjes. Je hoort pools, leert het en vloekt straks als een echte Pool :o ;)