Laos

Een stukje geschiedenis

Laos is een republiek in Zuid-Oost Azië en ligt op het schiereiland Achter-Indië. De geschiedenis van Laos, zover bekend, gaat terug naar de 14e eeuw, toen Fa Ngum het koninkrijk Lan Xang, wat zoiets als ‘Rijk der Olifanten’ betekend, stichtte. Het koninkrijk bestond tot 1707, toen het uiteenviel in drie koninkrijken: Luang Prabang, Vientanne en Champassak. Deze drie koninkrijken stonden continu bloot aan invasies van de buurlanden Birma (Myanmar), Siam (Thailand) en Vietnam, maar uiteindelijk waren het de Fransen die eind 19e eeuw dit gebied veroverden. Onder de naam “Protectoraat Laos” werd het land opgenomen in de kolonie  “Unie van Indochina”.
In de Tweede Wereldoorlog werd het land kort bezet door de Japanners. Nadat de Fransen in de Indochinese Oorlog een gevoelige nederlang leden, kreeg Laos in 1954 de onafhankelijkheid waar het al zo lang naar streefde.

In 1960 brak een periode van onrust aan voor Laos. Er werd een militaire staatsgreep gepleegd. Een rechtse generaal greep de macht om een einde te maken aan de communistische guerilla, die in het land heerste. De Generaal kreeg bijval van de Verenigde Staten, waarna de Tweede Indochinese Oorlog begon, ook wel beter bekend als de Vietnamoorlog. Op Laos werden in deze oorlog meer bommen geworpen, dan op Duitsland en Japan in de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk. Aan het eind van de oorlog in 1975, grepen communistische en neutrale groeperingen de macht en riepen de Democratische Volksrepubliek Laos uit. Na deze omwenteling veranderde er veel in Laos. Een socialistische economie betekende automatisch veel overheidsbemoeienis. Het verzet bij de bevolking was echter groot en daardoor verslechterde de economische nog meer.
In 1991 werd een motie aangenomen, waarmee het land zijn planeconomie om wilde vormen tot een gemengde economie. Doel was het land te behoeden voor een economische ramp, zoals in de Sovjet Unie na de val van het communisme. Door de diverse hervormingen ging het daarna iets beter, maar Laos werd begin jaren negentig geteisterd door natuurrampen, waardoor de economie weer klappen kreeg. Sinds 1992 loopt de economische groei langzaam weer op, in 2004 met ca. 5,5%.

Maar Laos behoort dezer dagen tot de armste landen ter wereld met een inkomen van 1700 dollar per hoofd van de bevolking. Algemeen wordt aangenomen dat meer dan 50 procent van de bevolking op of onder het bestaansminimum leeft.

En nog meer...

Hoe was het ook al weer,... door welke mooie streken reisden Yves en Wendy, Jimmy en Amir en Lut en Chris de drie laatsten van PE 2006.
Kijk hier en reis mee langs de Mekong van Rach Soi aan de Vietnamese kust naar Lhasa op het dak van de wereld in Tibet.