Nepal

Godsdienst

Godsdienst is Nepal onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Overal zie je grote of kleine tempels.Nepal is een hindoe´stisch land, maar nergens is er zoĺn mix te vinden tussen de verschillende geloven. Circa 88% van de bevolking is hindoe, 9% is boeddhist en 3% is islamiet. Het hindoesme en het boeddhisme zijn in Nepal dermate met elkaar vervlochten, dat het nauwelijks mogelijk is mensen in aanhangers van een bepaalde godsdienst onder te verdelen, waardoor er een grote tolerantie heerst ten opzichte van elkaar.
Hindoe´sme
Nepal is het enige hindoe koninkrijk ter wereld. Het Hindoeisme kent geen formele geloofsbelijdenis en geen overkoepelende organisatie. Brahmaanse priesters fungeren als spiritueel adviseur voor families uit de hoogste kaste. De oude vedische teksten vormen de enige autoriteit. Het individu dient zich te schikken naar zijn familie en zijn sociale groep. Hindoes geloven in karma en reincarnatie, waardoor het kaste systeem in stand blijft.


Het leven is gecreerd door de god Brahma, maar na de schepping is zijn rol uitgespeeld en komen Shiva en Vishnu in beeld.
Vishnu heeft de taak om de duurzaamheid van het leven en de wereld in stand te houden. Hij zou de aarde in de gedaante van 10 avataars hebben bezocht: als Rama, Narayan, Krishna, Gautama Boeddha en als vis, schildpad, everzwijn, leeuw en dwerg. De 10e  avataar van Vishnu is de koning van Nepal.
Shiva is de god die de meeste aandacht krijgt. Shiva is de schepper en vernietiger in een. De mens moet aanvaarden dat aan alle dingen een einde komt en vanuit het einde zal weer een nieuw begin ontstaan.
Boeddhisme
Waar Hindoes de Boeddha (de verlichte) beschouwen als een incarnatie van Brahma, zien Boeddhisten de Hindoe drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva juist als incarnaties van Gautama Boeddha. De Boeddha werd rond 543 v. Christus als de Shakya-prins Siddhartha Gautama geboren in het zuiden van Nepal in de omgeving van Lumbini.
Toen hij na jaren een beschermd leven te hebben geleid buiten de poorten van het paleis werd geconfronteerd met de ellende van het "ware" leven, gaf het zijn luxe leven op en leefde jaren als asceet op zoek naar een oplossing voor al het lijden.
Onder een boom (bodhiboom) in Benares (Varanasi) in India raakte hij tijdens het mediteren verlicht. Daarna predikte hij zijn leringen gebaseerd op het Achtvoudige pad en de vier nobele waarheden.

Een aspect van de in Nepal beleden godsdiensten is de grote invloed ervan op de kunst. Behalve de duizenden tempels zie je overal mystieke symbolen, magische ontwerpen en erotische afbeeldingen.
Tantra
Al deze kunstzinnige uitingen vinden hun oorsprong in de tantra. De tantra is een geheimleer die een symbolische, religieuze filosofie bevat en tussen de tiende en vijftiende eeuw is ontstaan. In het tantrisme speelt de verering van demonen een belangrijke rol. Deze tantra is ook een van de bindende factoren tussen het hindoesme en het boeddhisme.

In de architectuur ontstond onder invloed van de godsdienst de bekende pagodebouwstijl.

Stoepa
Ook zie je in Nepal een unieke vorm van boeddhistische architectuur namelijk de stoepa . Een stoepa is een grote stenen koepeltoren. In het massieve centrum van de koepel bevindt zich een relikwie van Boeddha.
In de vallei van Kathmandu staan drie grote boeddhistische stoepa's, waarvan Swayambhunath en Bodhnath de bekendste zijn.